TEL: 0915 092 688    galea@galea.sk

Kontakt

Sídlo spoločnosti:

GALEA - Ing.Zuzana Šusteková
Radoľa 504
023 36 Radoľa

 

Korešpondenčná adresa:

GALEA - Ing. Zuzana Šusteková         

Dolné Rudiny 3                                  

010 01 Žilina

 

IČO: 43293000   
DIČ: 1070583206
IČ DPH: SK1070583206

č. OŽP-I/2006/08498-2/CR1
Číslo živnostenského registra: 580-35988

 

 Číslo účtu:

SLSP, a.s.

SK76 0900 0000 0004 2380 2208

 

 

Objednávky:

Bc. Miroslava ŠKULAVÍKOVÁ

Tel.: 0918 869 280

Email: objednavky@galea.sk

 

Technické poradenstvo a predaj v jednotlivých regiónoch SR:

 

 

 Mail: galea@galea.sk

 

 

 Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
E-mail: za@soi.sk