TEL: 0915 092 688    galea@galea.sk

Kontakt

Sídlo spoločnosti:

GALEA SK, s.r.o.
Radoľa 504
023 36 Radoľa

 

Korešpondenčná adresa:

GALEA SK, s.r.o.         

Dolné Rudiny 3                                  

010 01 Žilina

 

IČO: 53007905   
DIČ: 2121216757
IČ DPH: SK2121216757

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka č.:74395L

 

 Číslo účtu:

SLSP, a.s.

IBAN/SWIFT: SK15 0900 0000 0051 7190 8104 / GIBASKBX

 

 

 

 

Technické poradenstvo a predaj v jednotlivých regiónoch SR:

 

 

 Email: galea@galea.sk

 

 

Objednávky, fakturácia:

Mgr. Miroslava ŠKULAVÍKOVÁ

Tel.: 0918 869 280

Email: objednavky@galea.sk

 

Ekonomika, účtovníctvo:

Ing. Zuzana ŠUSTEKOVÁ

Tel.: 0905 193 760 

Email: sustekova@galea.sk


Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
E-mail: za@soi.sk